اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 15 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-36‭

بغض دارد ســــر راه هوسم می گیرد
طعم شب شوق مرا از قفسم می گیرد

آرش خسته ی طبعم بچکان تیرت را 
بغض ، احساس مــرا از ارسم می گیرد

عابر کـــــــوچه ی تنهایی من زود بیا 
غم نشسته است و دارد نفسم می گیرد

کرکس زشت سیاهی زده بر خلوت من 
باغ را از همــه ی کار و کسم می گیرد

مانده ام توی خودم زنده شوم یا نشوم 
بغض دارد ســــــر راه نفسم می گیرد
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل