اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-38‭


ترسم از زلزلــــــــه ای نیست بیا برگردیم
در دل من گلـــــــــه ای نیست بیا برگردیم

از همـــان راه که رفتیم از این شهر قریب
ظاهرن فاصلـــــــــه ای نیست بیا برگردیم

جاده در تیر رس صاعقــــــــــــه ها افتاده
باز هم مسئله ای نیست بیــــــــــا برگردیم

اسب را زین کن و شیپور سفــــر را بنواز
دشت را قافله ای نیست بیــــــــــا برگردیم

غزل از شوق نگاهت متولـــــــد شده است
شهر را حوصلـــــــه ای نیست بیا برگردیم

ایل آمــــــــــــاده ی کوچ است اگر برگردد
فرصت هلهلـــــــــــه ای نیست بیا برگردیم
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

اله یار خادمیان،   غزل آرامش،   جابر ترمک،   علی اصغر اقتداری،   طلعت خیاط پیشه،   طارق خراسانی،   محمدعلی ساکی،   مينا اميني،   رضا محمدصالحی،   علیرضا حکیم،   صدیقه (نسیم ) محمدجانی،    + 293 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل