اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 12 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-4‭

جهــــــــــــان می توانـد تنت را بگیرد
اگر آه مـــــــــــــــــن دامنت را بگیرد

چه سخت است از بخت بد آتش کین
شبی شعلــــــه اش خرمنت را بگیرد

اگر باز روزی زلیخـــــــــــــــــــا بیاید
مبـــــــــــــــادا که پیراهنت را بگیرد

از این درد می ترســــم و حتم دارم
شبی راه برگشتنت را بگیـــــــــــرد

نزن خنجــــــــر عشق را هی به قلبم
کــــــه خون عاقبت گردنت را بگیرد

از این درد بدتر ؟ که تو شــــاه باشی
فریدون بیایــــــــــــد زنت را بگیرد

اگر وضــــــــــــع بر وفق حالت نباشد
تهمـــــــــــــتن شبی بهمنت را بگیرد
جابر ترمک
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

جابر ترمک،   سوگند صفا،   محمدیزدانی جندقی،   طارق خراسانی،   نگار حسن زاده،   سمانه تیموریان،   حامد نصیری،   حسین دلجویی،   معصومه بیرانوند،   تابنده حیدری بافقی(ارغوان)،    + 500 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل