اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 5 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-40‭

با تو در تنهایی ام هرشب کبوتر می شوم 
بال در می آورم با بال بهتر می شوم

مثل رودی رو به دریا می روم در شعر هام
تا به دریا می رسم با موج پرپر می شوم

مقصد دیوانه ها یک عمر ایمان من است
با همین دیوانه ها یک شب برابر می شوم

مردبودن را دقیقن عده ای گم کرده اند
بر خلاف نیت نامرد باور می شوم

یوسفی کردم ته چاه نگاهت یافتم
اینکه دارم داغ با دست برادر می شوم

گاه مجنون بودن از یک شهر ، مومن بهتر است
گاه با خندیدن یک قوم کافر می شوم
جابرترمک
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   آرمیتا مولوی،   جابر ترمک،   علیرضا حکیم،   مهران اسدپور،   فرزادامین اجلاسی،    + 22 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل