اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 3 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-41‭

کدخدا دوباره دور خانه  را قلم کشید
روی دفتر حساب ، بعد ماجرا قلم کشید

کدخدا میان اهل روستا بهانه کرد 
خنده ی من و تو هردورا قلم کشید

چشمه ماجرای یک نگاه را رقم زده است
کوه روی دامن بنفشه ها قلم کشید

کدخدا به لطف نام و غیرت و اصالتش
روی تاج مادیان آشنا قلم کشید

من نشسته ام به روی صخره ی شکوه ده
ابرهای خسته روی کدخدا قلم کشید

ماه اشک چشم هر ستاره را مباح کرد 
بر مدار بی نشان زهره را قلم کشید
جابرترمکاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیمهران اسدپورغزل آرامش


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   مهران اسدپور،   جابر ترمک،   لیلا نقشبندی،   غزل آرامش،    + 46 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل