اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 3 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-43‭

پروانه فقط موقع پرواز قشنگ است
سوز دل نی موقع آواز قشنگ است

چشمان تو یک منظره  لبریز جنون است
از هر طرفی می نگرم باز قشنگ است

لبخند بزن تا همه ی شهر بدانند
گل با غزل دختر شیراز قشنگ است

از مرز نگاه تو سراسیمه گذشتن 
در کسوت هر آدم سرباز قشنگ است

در هر غزلم نقش نفسهای تو ای عشق
مانند لب قافیه پرداز قشنگ است

لبخند تو طعم غزلی بوسه به دوش است
شعریست که در پرده ی هر ساز قشنگ است 
جابرترمکاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


علیرضا حکیمطارق خراسانی


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

جابر ترمک،   علیرضا حکیم،   طارق خراسانی،   محمدعلی رضاپور،   اله یار خادمیان،    + 28 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل