اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 2 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-44‭

نمی فهمند حالم را کبوترهای آبادی
چگونه می توان رد کرد باورهای آبادی

مرا دیوانه می بینند در تصویر رفتن ها
چه بی رحمند امشب کل دخترهای آبادی

به هر پلکت غزل آویختم اما نفهمیدم
چرا دل بسته ای بر این پیمبرهای آبادی

کنار نخلهای سرشکسته با تو حس کردم
غم و اندوه خود را با صنوبرهای آبادی

برو ای شیخ ما قربانی افکار تخدیریم
فریبم داده صدها بار منبرهای آبادی

جابرترمکاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


جواد مهدی پورعلیرضا حکیمآرزو نوری


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

جابر ترمک،   جواد مهدی پور،   علیرضا حکیم،   طارق خراسانی،   آرزو نوری،    + 23 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل