اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 16 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭106-9‭

زخم این فاصله یک بار ... کــــــــــــــه باور بکنی
تو مرا جای (تو) بگذار ... کـــــــــــــــه باور بکنی

منظره مبهم و من با غـــــــــــــــــــــزلم درگیرم
خط بزن آینه ی تار ... کــــــــــــــــــــه باور بکنی

راه این آینه بن بست و میــــــــان بر شده است
تو به من آینه بسپـــــــــــــــــار ... که باور بکنی

کاش مانند من خستـــــــــــــــه نصیبت می شد
روبرویت همه دیوار ... کــــــــــــــــــه باور بکنی

شهر در من شده بن بست خـــــــــــــدا می داند
دست از فاصـــــــــــــــــله بردار ... که باور بکنی

جاده ی عاشقی بی راهـــــــــــــــــــه فراوان دارد
بنشین یک شب و بشمار ... کـــــــــــه باور بکنی

بنشین در غزلی حال مــــــــــــــــــرا هم بنویس
توی یک شهر پر از دار ... کــــــــــــــــه باور بکنی

وحشت راه مرا پشت غزل ســـــــــــد کرده است
بین ما فاصله را چشم تو ممتـــــــــــد کرده است

به هواخواهی چشمان شمـــــــــــــــــــا می میرم
بی جهت نیست که از آینـــــــــــــــــه ها دلگیرم

ماه باشی غزل افروختــــــــــــــــــــه تر گل بکند
آسمان نیز برافروختــــــــــــــــــــــه تر گل بکند

سر دهم شعر نگاهت که برقصـــــــــم در خویش
عشق را دل بدهم بی هیجــــــــــــان بی تشویش

بیت زیبای کدامین غــــــــــــــــــــزلی بر لب من
که غمت خط زده بر مثنوی هـــــــــــــــر شب من

سایه در سایه من رخش قلـــــــــــــــم می رقصد
واژه ها ساده ولی روی دلـــــــــــــــــــم می رقصد

تو پرستو تر از آنی کـــــــــــــــــه تو را شعر کنم
باید این رخش برانی کــــــــــــــه تو را شعر کنم

تو درونمایه ی اشعار قشنگـــــــــــــــــم شده ای
بهترین هم نفس سینه ی تنگـــــــــــــم شده ای

بنشین تا دل هر آینـــــــــــــــــــــــه خالی بشود
شعر من خواب دل انگیز و خیــــــــــــــــالی بشود

پای چشمان تو خورشید شهــــــــــادت داده است
ماه هم با تو به من عــــــــــرض ارادت داده است

اصـلن از من به شما فاصــــــــــــــــله ها ناچیزند
بخدا آینه ها از تو فقـــــــــــــــــــــــــــط لبریزند

دوستت دارم و انگار خــــــــــــــــــودت می فهمی
پلک بر هم بزند یار خـــــــــــــــــــودت می فهمی

بی قرار تو در این شهر پریشـــــــــــان شده است
پشت مژگان تو محکوم به زنــــــــدان شده است

آه ..... پیغمبر من! معجــــــــــــــزه ای لازم نیست
کشته ی عشق تو عمری است مسلمان شده است

حال من حال غریبی است کــــــــــه در نیمه ی راه
هدف حمله ی گرگان بیابان شــــــــــــــــده است

شمس من دربدر این همــــــــــــــه مولانا نیست
او برای دل من وارد عرفـــــــــــــــــان شده است

مانده ام در حســـــــــــــــــــــــد کور برادرهایم
بعد من قحطی دل قسمت کنعـــــــــان شده است

خوردن سیب فقط علت تبعیـــــــــــــــدم نیست
پشت این قصه گناهی است که کتمان شده است

قرنها می گذرد سیب کــــــــــــــــه خوردم لبخند
سبب طرد من از روضه ی رضــــــــوان شده است

عشق انگیزه ی خوبی است کـــــــــــــه باور بکنی
لای موهای پریشـــــــــــــــان تو پنهان شده است
جابر ترمک
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   لیلا دهقان منشادی،   جابر ترمک،   غزل آرامش،   اله یار خادمیان،   زهره خسروی،   مرجان مطلق،   عسل رادمنش،   نگار حسن زاده،   عرفان ویسی،   سمانه تیموریان،   فاطمه اکرمی،   جواد مهدی پور،    + 908 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل