اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭148-138‭

جنگل به دریا سلام داد

از همانجا که ایستاده بود

دریا در پاسخ

دست­ اش را تکان داد

همان طور که نشسته بود

و با این احوالپرسی ساده

یک روز دیگر آغاز شداعضایی که این شعر را پسندیده اند :


لیلا نقشبندیمحمد علی آدم پیرا


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

لیلا نقشبندی،   محمد علی آدم پیرا،    + 21 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل