اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 5 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭148-20‭

به هیچ سلامی

 

جواب نمی‌دهم

می­ نشینم

تا بیایی
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل