اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 7 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭148-7‭

بهشت
زیر پای من نیست
در دستهای کوچک توست
که پرچم تمام کشورها را
سفید می کشی
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

آرزو نوری،   سمانه تیموریان،   نگار حسن زاده،   سوگند صفا،   حسـین رضـائی،   دینا پاکزاد،   محمدیزدانی جندقی،   طارق خراسانی،   عسل رادمنش،    + 479 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل