اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭148-70‭

مرا «دنیا» صدا کن

در من

هزار تولد ناتمام است

بی­ شمار

راه نرفته ...اعضایی که این شعر را پسندیده اند :


حسن گائینیعلیرضا حکیمدکتر رجب توحیدیان


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

حسن گائینی،   علیرضا حکیم،   آرزو نوری،   دکتر رجب توحیدیان،    + 297 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل