اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭148-78‭

مثل کوه ایستاده ام

مثل رود می رویاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


دکتر رجب توحیدیان


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

دکتر رجب توحیدیان،   سحر جهانی،    + 314 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل