اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 33 تعداد نقد: 1 شماره ثبت این شعر:‭21-110‭

 

مثل باران به دشت چشمانت
مثل عطر شقایق عاشق
روی تصویرِ سبز احساست
می نویسم فدای تو، طارق

می نویسم که رفتنی هستم
مثل برگی که با خزان رقصید
می روم بی صدا ، به آرامی
مثل اشکی که بی صدا بارید

می روم با سرود فروردین
در بهاری پُر از گل نارَنج
وَه کشیده به دوش، غم هایت
تا نباشد تو را از آن ها رَنج

در بهاری پُر از گل نارنج
پیله بر تن دریدنی باشد
پر کشیدن به عمقِ چشمانت
نازنینا، چه دیدنی باشد!! 
نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل