اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭228-106‭

                                                                            

                                                                          

بی گزینه گزین

بی توشه راهی

 اعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

علیرضا حکیم،   مهران اسدپور،    + 39 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: بله
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل