اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭228-97‭

 

 

رقصِ قو

          قلبِ دریاچهاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


جواد مهدی پورمهران اسدپورمهناز نصیرپور


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

جواد مهدی پور،   فرزادامین اجلاسی،   مهران اسدپور،   مهناز نصیرپور،    + 27 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: بله
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل