اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭308-258‭

گاهی از خود می پرسم 
صندلی های سه پایه از چهارپایه ...
چرا ؟
مستحکمترند!
سپس با تقوای هستی پاسخ خود را میدهم
امّا...
غسل صبحگاهی
ـ قصد جانم  میکند!

 

 

 

ح.رزاس
* غشغشه های تیز - ۹۶/۱۱/۲۳اعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهناز نصیرپور،    + 17 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: همه تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل