اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭341-191‭

آب می شود بر آتش
باد می شود بر خاک
رهگشا
بخت آور
ذکر نام تواعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیآرمیتا مولوی


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   قاسم پیرنظر،   آرمیتا مولوی،   مهران اسدپور،   مهدی رفوگر،    + 38 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل