اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭341-192‭

تنبیه نشسته ای دستان مرا
گریختگان از خویش
دل داده به تاب گیسوان
نوازش معبد تنتاعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهران اسدپور،    + 30 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل