اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 2 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭341-198‭

سرود های غریب
آوازهای نا آشنا
نت های گمگشته
چونان گردبادی سهمگین
موجی سر بر آسمان سوده
چرخ می زنند سرزمین اندیشه را
بسان برگی فتاده بر پای
شاخه ای شکسته در رود
بازیچه ایشان شده
تن به خلوتی مردم گریز داده
بلوا و آشوب می شوم
پند می دهم آتش زیر خاکستر رااعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهران اسدپور،   مهدی رفوگر،    + 22 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل