اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭341-200‭

رعشه بر تن
بی حواس
خود فراموش
کور چشم جهان خویش می شوم
می هراسم از شهاب چشم هایت
هنگام و هنگامه دیداراعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیعلیرضا حکیممهناز نصیرپور


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   علیرضا حکیم،   مهناز نصیرپور،   مهران اسدپور،   مهدی رفوگر،    + 27 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل