اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 4 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭427-26‭

 

 این عطر توست!

پیچیده در چشمان جنگل

هر تناور

سبز سخاوت تو را

کرده به بر ،

روی  دستان بازوبلند درخت

در خوشه  ، خوشه ی گونه های لعل

گردن آویزسفید ستاره ات می کرد...

گندمزار شعر

باز گیسوی تو !

زرد و زلول

آغوش  احساس وعطش

پر کرده از عشق،

هر جانب جنوب

لبریز جنون فهم تو بود

همه ی  انگشتان  اشارت

به تونشانه  می رفت...

آیینه ام!

هزار آفتاب

از تو ! فقط

عبورمی کرد...

به بلندای خطر

تا

دمیدفسحت  روز

بر لبان یاس سپیداعضایی که این شعر را پسندیده اند :


علیرضا حکیمطارق خراسانیآرمیتا مولویمهناز نصیرپور


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

علیرضا حکیم،   اکبر رشنو،   طارق خراسانی،   جواد مهدی پور،   آرمیتا مولوی،   مهناز نصیرپور،    + 23 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل