اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭435-12‭

  اَزل 
  
از  ازل  در چرخ  گردون غم  فراوان بوده  است
 آدمی هم  در بَرَش یک چند مهمان بوده است
از  ا ز ل  که  قرعه  را  بر  نا مِ   ا نسا نها  زدند
 کوله باری از مِحَن بر دوشِ  ا نسان  بوده است
از  ا ز ل  عشقی که  حق  بر  قلبِ  آدمها  نهاد 
ا ز  هما نجا  دردِ آن  بر ما  نمایان  بوده است
آگه است ازسِّرحق آنکس که عاشق گشته است 
عاشق حق از ازل سرمست و شایان بوده است
می  زند  دم  هر دمی مجنونی  ا ز  لیلای خود 
شِمٌِه ای  از عشقِ حق درقصه پایان بوده است
زخم  عا شق  بی گمان درمان  نگردد از  ضماد 
از  ازل  این  زخمها را عشق درمان بوده است
در گذر  هر  لحضه  د ل  آشفتگی  دارد  فزون
 ا ز  ازل  آشفتگیها  هم  ز  سا مان  بوده است
فطرت   هر  آ د می  دارد   بسی  د لد ا د گی 
ا ز  ازل   دلدادگیها    را زِ   پنهان  بوده است
از  ازل   چوبِ   عصا   هرگز   نمی شد   اژدها
 بیگمان در عاشقی  او  هم  بِفرمان  بوده است
از  ازل  گردیده ( احمد ) مثل  مجنو ن  مُبتلا 
بی شک  از  دیوانگی سَر بر بیا بان  بوده است

 اعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

احمد نوری،    + 23 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل