اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 1 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭460-4‭


مردمی که 
شعارشان مرگ 
خوراکشان درد باشد
هنوز درقسمتی از تاریخ جا مانده اند 

شوریدهکرمانی ( عبدالحمید بنی اسدی)اعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیعلیرضا حکیمحسن بن یباره


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   علیرضا حکیم،   حسن بن یباره،   زهرا میرزایی،    + 27 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل