اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭470-1‭

کوچ عشق

پیغام یاربودکه آمدبه کربلا

ازکعبه کوچ کردبه صحرای نینوا

آنجاطواف خانه واحرام واحترام

اینجاخدای خانه ودیدارآشنا

آنجاکه سنگها به شیاطین حواله بود

اینجانشانه رفت به سوی امام ما

چون دیداین درخت که اسلام نام اوست

باخون گوسفندوشترنیست پابه جا

آنروزتشنه بودبه خون خدا بلی

خون خداروان به رگ مرد باخدا

آیا اگرکه اصل امانت نبود بود

چیزی به نام دین محمد به ذهن ها

آیااگرنبود فدای دین نبود

دین خدافدای هوسهای اشقیا ؟

هشیاربودمردعمل بودو معرفت

عشق حسین دادشرافت به بینوا

ارادتمند علی حشمتیاعضایی که این شعر را پسندیده اند :اعضایی که این شعر را خوانده اند :

علی حشمتی (بینوا)،    + 21 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: همه تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل