اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 0 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭470-6‭

 

«دلگیری»

دلم گرفته از این غربتی که من دارم

ازاین جماعت هم صحبتی که من دارم

تمام روز لبم خنده میکند اما

درون سینه پراز محنتی که من دارم

میان اهل سما سربلند و سرمستم

میان اهل زمین ذلتی که دارم من

به نیمه پرلیوان همیشه مینگرم

برای خاطر آن همتی که من دارم

تمام زندگیم را به عشق بخشیدم

زیان ندیدم ازاین لعبتی که من دارم

همیشه عشق فقط عشق درنهادم بود

گواه این سخنم فطرتی که من دارم

چرا به صورت من سنگ میزنی شبلی ؟!

حیا نمیکنی از عصمتی که من دارم؟!

مقابل دوجهان بی گمان، فدانکنم

به قدر ذره ای از ثروتی که من دارم           

 علی حشمتی (بینوا)اعضایی که این شعر را پسندیده اند :


مهران اسدپورعلیرضا حکیم


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

مهران اسدپور،   علیرضا حکیم،    + 24 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: همه درج نقد توسط: همه تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل