اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 6 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭470-7‭

پرواز از قفس

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

در شبی سرد وتاریک

دل که دراصل همه هستی من بود پریداز قفس سینه من

وچه زود

و در انبوهی از آهن و سنگ

گچ و فولاد

درون قفسی تنگ تر و سخت تر از سینه من

بی کس وتنها

افتاد

عجب حادثه تلخ و بدی بود

الهی که نبینی تو به چشمت

چنین روز بدی را

نه فریادرسی بود

نه آنجا نفسی بود

آه

شدم همدم آه شب و ورد سحرو ذکر

فقط کار من این شد

نه از کس خبری بود

نه از من خبری بود

دراین حال که دور از تو چه حالی !وچه روزی !بماند

واما

ویک شب

وباناله شبگیر

به پا بوس سروش سحری عزم نمودم

وسط راه ندانم ! که چه شد!

کز خودمم دورشدم وای

عجب حال عجیبی

نتوانم به زبان وصف کنم

مرا غرق به خود کرد

پر ازناله شدم

آه شدم

سوز شدم

ناله رها کرد مرا

شوق بغل کرد مرا

شور بغل کرد مرا

مهم نیست به هرحال

مهم اینکه دلم بود که آمد به سراغم

رها گشته ززندان و قفس

حال

زمانی که فقط من

ببخشید فقط او

درآن لحظه

و آن نقطه نفس داشت!

به من گفت دلم

که ای بی پر

اگر از من پر باز کنی

بی پر پرواز کنی

خاطرم افتاد که ای داد

پس اکنون خِردم کو!؟

چرا همره من نیست؟!

نگو پیشتر از این

خودش را به دست دل شیدا شده داده

چه دیدم !

چه ها دیدم و دیدم بماند

ولیکن پدر پیر خرد را که هم غرق سرور است

سرآکنده شور است

به هرحال  مهم نیست!!!

مهم اینکه شده واله وشیدا

وهمدست و هماهنگ

به ساز دل شیدا

بلی گفتم و گفتیم بله

لیک پس از مکث غریبی

هماهنگ شدم با همه افلاک

در آن لحظه حساس

که سر مست شدم

لال شدم

لیک به انگشت اشارت

دوباره بلی گفتم و راضی شدم ........و

راز شدم !!

راز شدم من وتسلیم شدم من

ولیکن وبا آنکه نفهمیدم

دل عاقل و فرزانه شده

یا خردم واله ودیوانه شده !؟

به هر حال پریدم واز خویش رهیدم

در آن حال به هرسو که پریدم

رسیدم به خودم باز

و دگر هیچ ندیدم

یکی گفت

به آواز بلندی

که این دولت عشق است

که این دولت عشق است

علی جان  به خداوندرسیدی

همان حضرت معشوق

همان گوهر یکدانه ومعبود

علی جان تو به معشوق

رسیدی،رسیدی،رسیدی....

رسیدم

علی حشمتی (بینوا)اعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیلیلا نقشبندی


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

عبدالحمید بنی اسدی،   علی حشمتی (بینوا)،   طارق خراسانی،   لیلا نقشبندی،   علیرضا حکیم،    + 23 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: همه نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: همه تایید نظرات: بله
نقدها
نظرات

عبدالحمید بنی اسدی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ - ۰۵:۳۰

احسنت بسیار زیبا بود 

که این دولت عشق است 

که این دولت عشق است

قلمتان نویسا 

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به عبدالحمید بنی اسدی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ - ۰۹:۵۴

درودفراوان برشما دوست عزیزوشاعرگرامی ممنونم ازسخن  محبت آمیزتان

پاسخ دادن

طارق خراسانی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ - ۱۰:۵۲

 سلام  و درود

با دقت  بند به بند را خواندم

تا اتفاقی  پیش نیاید  چیزی بیان نمی شود

معلوم است اتفاقی رخ  داده است

سفر در خود

و رسیدن به خود

رسیدن به خدا

به خود آ

 

 

در پناه خدا

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به طارق خراسانی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ - ۱۱:۴۷

درودوسلام متقابل برشما ممنونم که شعرم راخواندیدواظهارلطف کردید

بلاشک حضرتعالی نیز مراتب عشق ومعرفت وکمال راتجربه کردیدکه اینگونه اظهارمحبت می کنیدصمیملنه سپاسگزارم

پاسخ دادن

لیلا نقشبندی

دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ - ۱۸:۳۷

درود ها استاد

پاسخ دادن

علی حشمتی (بینوا) به لیلا نقشبندی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶ - ۱۰:۱۰

سپاسگزارم بانوی شریف

پاسخ دادن

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل