اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 3 تعداد نقد: 1 شماره ثبت این شعر:‭472-10‭

دلتنگی
چمدان مردی  ست
که بعد از رفتن عشق هم
باز می ماند

#آرمیتا_مولویاعضایی که این شعر را پسندیده اند :


طارق خراسانیعلیرضا حکیممهناز نصیرپور


اعضایی که این شعر را خوانده اند :

طارق خراسانی،   سحر جهانی،   علیرضا حکیم،   زهرا میرزایی،   مهناز نصیرپور،   مهران اسدپور،   حسن بن یباره،   حسن گائینی،    + 27 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل