اطلاعات شاعر

تعداد نظر: 5 تعداد نقد: 0 شماره ثبت این شعر:‭472-2‭

به قرار نرسیدم
و سالهاست
بی قرارم

#آرمیتا_مولوی.
اعضایی که این شعر را خوانده اند :

آرمیتا مولوی،   طارق خراسانی،   سحر جهانی،   جواد مهدی پور،   کاظم عفتیان چهل کمان،   جابر ترمک،    + 24 بازدید توسط میهمان

نمایش نظرات برای: اعضاء نظردهی توسط: اعضاء درج نقد توسط: اعضاء تایید نظرات: خیر
نقدها
نظرات

حاصل ۴+۵؟

انتخاب شکلک:   گل گل تشویق دست زدن چشمک گل پرچم کلاه خنده دعا خنده چشمک دل شکستن عشق بغل