دسته بندی: بداهه
  • خوانش: 7 مرتبه
  • سپاس: 0
  • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

هر دم خدا را نفس میکشم
 وجودم را با هو پر خواهم کرد

...

ادامه مطلب ...
  • خوانش: 5 مرتبه
  • سپاس: 0
  • تعداد نظر: 0

ادامه

ادامه

نماز هم یک مراقبه است

مفهوم نماز را باید درک نمود

من نماز را در بیرون جستجو نمیک ...

ادامه مطلب ...
  • خوانش: 26 مرتبه
  • سپاس: 4
  • تعداد نظر: 5

ادامه

ادامه

 

 

وقتی دو خط با هم تلاقی می کنند، 

بعضی می گویند: هم را قطع می کنند. ...

ادامه مطلب ...