بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و احترام،                

In the name of GOD

Hello to you the great cultural men/women.

I m MohammadAli Rezapour, a poet and writer from Iran.

I have some new works in Persian-English poetry

based on writing Persian-English poems or even completely English poems within the style of Aruzi/Arudhi  rhythms that have been placed well in Persian(started in 1998).

I have proved that Arudhi system can be used well in English poetry as I used and explained it in my books called Noora-novinestan and Safeere Shere Farsi.

I have sent you the bookfile of Noora-novinestan within this e-mail.

Please study, introduce it to your society and let me have your idea about it.

Thanks a lot.

محمدعلی رضاپور هستم.شاعر،نویسنده و دبیر زبان انگلیسی اهل مازندران(بابل) و مقیم استان تهران.                  

ازجمله کارهای ادبی قابل ذکر این جانب، ابتکار سرایش عروضی به انگلیسی است که در کتاب نورا-نوینستان(نشر سخنوران- سال 94) به چاپ رسانده ام.

 به تازگی در کتاب سفیرشعرفارسی(در حال چاپ در نشرسخنوران) در حال تبیین علمی صدور اوزان و قوالب شعر فارسی به شعر انگلیسی و از آن جا به بسیاری دیگر از زبان ها هستم.

سپاسگزار خواهم شد اگر مطلبم را به مخاطبان تان برسانید. سپاس.

 

 

غزلی فارسی- انگلیسی از محمدعلی رضاپور(مهدی: مبتکر سرایش به انگلیسی براساس اوزان شعر فارسی و سراینده ی این گونه اشعار از سال 1377)

 

IT IS THE FIRST ARUDHI/ARUZI PERSIAN-ENGLISH POEM(by me written in 1998):

????????????

 

دگر دل رفته از دستم. دگر مست¬ام. دگر مست¬ام

 

 کجا هستی؟ کجا هستم؟ گمان با دوست پیوستم

 

من از عشق تو می¬ترسم. بترسان عشق من! ترسم

 

 بده از عشق خود درسم اگرچه همچنان مست¬ام

 

خداوندا! خداوندا! نگه¬دار این دل شیدا

 

 چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ نپرس از من که سرمست¬ام

 

 

That is a favour of you, sir!/

A magic labour of you, sir!/

Look at the neighbour of you, sir!/

بدم. پیش تو بنشستم

Where are you? In the heart I know/

Again you'll win the heart I know/

You will begin the heart I know/

بده جام جمی، دستم

The love may not be short at all/

There is not a resort at all/

The law? oh, no; The court? at all/

چه غم؟ بر دوست، دل بستم

A deep pool', terrific! I dove/

Or I am a returning dove /

- Who are you, sir? "- I am the love"/

به دست دوست، پا بست¬ام

بده کامی بده جامی، بَرَد هوش و بَرَد خامی

 بَرَد این نیستی، یکسر. دهد مستی. کند هستم

 

اگر زارم، اگر ناب¬ام، اگر بیدار اگر خواب¬ام

. تو را خواهم. تو را خواهم. به عشقت جاودان هستم

 


اعضایی که این نوشته را پسندیده اند :


فرزادامین اجلاسی


اعضایی که این نوشته را خوانده اند :

فرزادامین اجلاسیمحمدعلی رضاپور

نظرات

حاصل ۴+۵ ؟