پیش­گفتار:

در این کتاب، بر آن­ ایم تا نوآوری­ هایی را در پهن دشت ادب پارسی به تماشای شما سپاریم و تلاشمان بر آن است که هم سیمای سخن و هم ژرفنای جانش را بویه­ هایی خوش­بو ببخشیم و خود در این هوای دل­انگیز، لبریزِ طراوت شویم.

در بخش نخستین این خوان، سرایش انگلیسی را جامه­ ای ایرانی بر تن کنیم تا دوباره، خاورپژوهان و همه­ ی دوستداران فرهنگ انسانی، پارسی را بستایند و عروس عروض، در خیابان­های جهان ادب، امیدی دیگر را سرایش کند و از آن سوی هم، آنان که به آن زبان می­سرایند و سپس اهل هر زبانی، بیش یا کم، لباس نوی را که ادب پارسی ارمغانش می­دهد، پاس دارد و با آفرینش احساسی آسمانی، آفرینش گوید و سپاسش گزارد.

در دوّمین بخش این کتاب، قالب­ هایی تازه به جویندگان، شناسانده می­ شود تا طراوتی دوباره باشد بر بوستان بهاری ادب؛ چرا که هر گلی بویی دارد و هرچه گل، بیش­تر، طراوت نیز افزون­تر، و در هر قالبی، سروده­ای پیشکش همکیشان شیدایی می­شود.

در سوّمین زمینه، سروده­ هایی در دیگر قالب­ ها صف می­کشند روبروی صفای چشم­هایتان

و در چارمین بهار، نگاشته ­هایی بی­قرار به نگاران سرزمین ادب تقدیم می­شوند.

باشد که نوای این پرندک مدهوش را گوش طراوت نیوش او به فراموشی نسپارد

     «که دل سپرده به چشمش، دلش به این شاد است.»


اعضایی که این نوشته را پسندیده اند :اعضایی که این نوشته را خوانده اند :

فرزادامین اجلاسی

نظرات

حاصل ۴+۵ ؟