آرشیو برترین اشعار هفته
عنوان شعر شاعر تاریخ ثبت به عنوان شعر برتر هفته
داعشی علیرضا حکیم جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
نامه آرزو نوری جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
نه ! این اتفاقی نیست ! بنیامین پورحسن جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
هلال روی ماه تو مهناز نصیرپور جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
هلال ابرو زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
موشکی از راه دور اله یار خادمیان جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
عاشورایی سید محمد حسین شرافت مولا جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
دور و نزدیک حسن گائینی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
کلید قفل دل اله یار خادمیان جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
079 مهدی رفوگر جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
خدای مهربانی اسماعیل علیخانی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
بازارشرر همایون فتاح جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
همه عالم فدای چشم یارم طارق خراسانی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
چهارتا کوتاه مهدی صادقی مود جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
سه‌گانی " گل به اختیار " صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
چشم انتظاری قاسم پیرنظر جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
نور حامد علی بیگی جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
میتوان همراه بود ... مهران اسدپور جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
تغزل سمانه تیموریان جمعه، ۰۹ تیر ۹۶
قصیده پاک طارق خراسانی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
اراده حامد علی بیگی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
رباعی ( رمضانیه ) حنظله ربانی زاده جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
برای تو محمدعلی ساکی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
رقص دشنه های شوم ... رضا محمدصالحی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
خواب های بی تو ماهک تیموری جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
کهنه بلوط فرهاد آه مند جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
سیب سرخ آرزو محمدزاده جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
خنجر نیش فرزین مرزوقی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
بیداد عباس خوش عمل کاشانی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
سیم خاردار حسن گائینی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
سلام ای سپاه و درود ای امام طارق خراسانی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
همان که هستی باش... مهران اسدپور جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
072 مهدی رفوگر جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
خردسوزان! عباس خوش عمل کاشانی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
شعر من چشم تو محمد شیرین زاده جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
سایه مرگ علی رفیعی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
روز قدس محمدعلی ساکی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
فطر عاشقان طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
پروانه ها لیلا صالح جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
عادت امیرمحمد گروسی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
074 مهدی رفوگر جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
در ازدحام کوچه بن بست سرگردان سیدعلمدارابوطالبی نژاد جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
گل نرگس محمد مهدی(هوشیار)فرازمند جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
خاطراتی کهنه دارم سمانه تیموریان جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
پریسکه های سنگ زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۲ تیر ۹۶
تطهیر پانته آعسکری جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
رباعی انقلاب حنظله ربانی زاده جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
کوله فرزین مرزوقی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
عطر تو آرزو محمدزاده جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
وصال ما به خدا بی شمار شر دارد... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
شوق ِ ربنّا طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
065 مهدی رفوگر جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
بی شعوری حامد علی بیگی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
همسرِ شهید علیرضا قاسمی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
شبهای قدر سید محمد حسین شرافت مولا جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
سر تو از سر نرود اله یار خادمیان جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
قصدت چه بود ؟این که مرا مبتلا کنی!؟... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
طوفان ِ نامردی طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
شب قدر عباس خوش عمل کاشانی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
چشم را بستی حسـین رضـائی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
عهد .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
یا علی مهناز نصیرپور جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
فرارسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت امام علی (ع) تسلیت باد محمدرضا جعفری جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
سرو استقامت علیرضا حکیم جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
کشتند به شمشیر جفا شیرِ خدا را طارق خراسانی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
شب قدر محمدعلی ساکی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
شمس را کی شمعکی روشن کند؟ زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
ساحل امید صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۲۶ خرداد ۹۶
مردی به همنست که ذلت نکشیدند اله یار خادمیان جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
سَنَ قربان سلیمان حسنی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
058 مهدی رفوگر جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
تفسیر خون .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
نیمه ی خرداد مهناز نصیرپور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
به دنیا نیامدن علی رفیعی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
عصر بی وفایی... مهران اسدپور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
چشمهات سمانه تیموریان جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
ای منطق گویای جهان طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
060 مهدی رفوگر جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
رستوران فکر حامد علی بیگی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
گذر ثانیه ها آرزو محمدزاده جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
بهتر از من آرزو نوری جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
اشک های گنگ شبانه ام ماهک تیموری جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
نگاهبانان سرخ زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
طرح عاشورایی سید محمد حسین شرافت مولا جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
061 مهدی رفوگر جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
عاقبت دل رفتنی ست .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
چهره ی مستور اله یار خادمیان جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
ریاکار... مهران اسدپور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
صفرا حسن گائینی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
نعل تقدیر فرزین مرزوقی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
گلوی رابطه مهناز نصیرپور جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
عزّت نفس علیرضا حکیم جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
مجتبی حسن (ع) عباس خوش عمل کاشانی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
خوبان خدا طارق خراسانی جمعه، ۱۹ خرداد ۹۶
ماه رمضان طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
شیرازه ی جان مهناز نصیرپور جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
چشمانت شکارش می کند اله یار خادمیان جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
با تو...، بی تو... محمدحسین پژوهنده جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
از تو فرار می کنم ...، باز تویی مقابلم طارق خراسانی جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
ملودی حسن گائینی جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
تبانی ماهک تیموری جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
هیتلر علی رفیعی جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
سه کوتاه (4) مهدی رفوگر جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
عروس خدا زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
بستر آشوب و بلوا اله یار خادمیان جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
سر دیبر .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
ماه خوبیها علیرضا حکیم جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
غزل مشترک با نگار حسن زاده معصومه بیرانوند جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
قلب تو آرزو نوری جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
055 مهدی رفوگر جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
منصور وار منصور شاهنگیان جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
یار در خیال مسعودرستمزاد جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
صل علی عشق سلام علیک سیدعلمدارابوطالبی نژاد جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
مردی به همنست که ذلت نکشیدند اله یار خادمیان جمعه، ۱۲ خرداد ۹۶
چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۹۶
سه کوتاه (3) مهدی رفوگر جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
شراب ِ خزان فرزادامین اجلاسی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
پیر چنگی محمدحسین پژوهنده جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
عطرِ آویشنِ کوهی محمدرضا جعفری جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
انهدام علی رفیعی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
صدف بوده است و سر از ساحل دریا در آورده... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
شکوفه در هوایت مهناز نصیرپور جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
به چشمانت قسم معصومه بیرانوند جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
نفس بانو دانیال حبیبی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
تسلیم و رضا ... مهران اسدپور جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
دل دل ِ عشق طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
یک ثانیه طارق خراسانی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
پریسکه حماسی زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
در باد می آیی و گیسوهات دردستش سیدعلمدارابوطالبی نژاد جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
روزگار سرد سمانه تیموریان جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
با تو ماهک تیموری جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
ای پرستو ابوالحسن انصاری(الف.رها) جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
050 مهدی رفوگر جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
دعای هر شب آرزو محمدزاده جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
همه تو حسن گائینی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
جایگاه شاعران امروزی منصور شاهنگیان جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
ارگ بم .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
اگر حتی نباشی مهدی صادقی مود جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
دعوت جلال پورسلیمانی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
نا امیدی زِ درِ خانه ی دلبر جُرم است طارق خراسانی جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
053 مهدی رفوگر جمعه، ۰۵ خرداد ۹۶
معترض آرزو محمدزاده جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
همراه سپیده علیرضا حکیم جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
زیارتگاه چشمانت طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
لوح محفوظ .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
چشمهایت ماهک تیموری جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
پستی فروتر از خدایی اله یار خادمیان جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
خزان عشق حسن گائینی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
به کارِ تباهم بجز آه چیست؟ طارق خراسانی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
042 مهدی رفوگر جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
گفتگوی مهر .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
همچو آرزو نوری جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
آیه به آیه اله یار خادمیان جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
من از نگاه تو افتادم...... معصومه بیرانوند جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
آئینه غزلخوان شد طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
کسی به نام تو ماهک تیموری جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
طرح عاشورایی سید محمد حسین شرافت مولا جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
کابوس ... مهران اسدپور جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
مازاد علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
مردانه ترین ویار ! مهدی صادقی مود جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
پرتره های نارنجی حسن گائینی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
تنهایی حمید حسن عباسی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
بی وفا مسعودرستمزاد جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
ماندگار ماهک تیموری جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
افسانه معصومه عرفانی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
ای وای مادرم الهه صنیعی جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
046 مهدی رفوگر جمعه، ۲۹ اردیبهشت ۹۶
هر که شاعرتر, به درد و غصه ها مجبورتر سمانه تیموریان جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
آوار غم، معدن مهناز نصیرپور جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
حریم عشق .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
جانباز طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
032 مهدی رفوگر جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
شیشه ی بی جیوه اله یار خادمیان جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
فرقان حامد علی بیگی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
تب توهین اله یار خادمیان جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
تماشا آرزو نوری جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
جیب هایم آخ فرزادامین اجلاسی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
گونه احساس آرزو محمدزاده جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
ما غایب و او منتظر آمدن ماست اسماعیل علیخانی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
نگاه گیرایت آرزو محمدزاده جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
نابخشوده حسن گائینی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
گریه های نیمه شب طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
آیین مهر .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
که راستی و درستی کند حکومت و بس ! علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
دوباره نوبت ِ دلتنگی ام به جمعه رسید... رضا محمدصالحی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
قدمی مانده به آغاز زمان جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
ای عشق مهدی صادقی مود جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
039 مهدی رفوگر جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
قاصد مهر مهناز نصیرپور جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
تو ؛ « اصفهانِ » منی ... مهران اسدپور جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۹۶
نهانی دگر حامد نصیری شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۹۶
چتر شعر مهناز نصیرپور جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
به لطف تــو غزل آرامش جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
زهرا ، زیباترین نام علیرضا قاسمی جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
عاشقِ خدا شده ام ... مهران اسدپور جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
بی نیاز ... مهران اسدپور جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
مشغله آرزو محمدزاده جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
باور .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
قلم حنظله ربانی زاده جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
پنجه سیمین محمدحسین پژوهنده جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
035 مهدی رفوگر جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
دژخیم حسن گائینی جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
به همين سادگي بنیامین پورحسن جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
امیر ضد نا مرد اله یار خادمیان جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
رویای کالم...! لیلا صالح جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
شهر آرزو نوری جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
رسم دلدارم جلال پورسلیمانی جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
دیوا ره ی سنگ اله یار خادمیان جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
زندگی .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
عدالت علیرضا حکیم جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
دست هایش تـنِ تنهایی مـن را بوسید طارق خراسانی جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
تنهایی انبوه نگار حسن زاده جمعه، ۱۵ اردیبهشت ۹۶
وارونه اسماعیل علیخانی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
وداع مسعودرستمزاد جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
بشکنی و نشکنی اله یار خادمیان جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
تشنگی حسن گائینی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
گِره گُشا ... مهران اسدپور جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
من خودم را دوست دارم... زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
نبودن و بودن بنیامین پورحسن جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
دیوانگی .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
0027 مهدی رفوگر جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
روزگار مسعودرستمزاد جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
اورژانس محبت زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
هفتمِ من مهدی صادقی مود جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
مدافع حرم علیرضا قاسمی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
درخت ممنوع حسن گائینی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
سوار فرزادامین اجلاسی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
0027 مهدی رفوگر جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
اقراء مجید مصطفوی (ماجد) جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
تو آمدی و طعم عسلهاعوض شده است سیدعلمدارابوطالبی نژاد جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
غیبت کبری علی رفیعی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
طبیب مهر.. جواد مهدی پور جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
زنجیر بی حادثه اله یار خادمیان جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
روياى سبزِ شب نما غزل آرامش جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
جمع مکثر دلتنگی آرزو محمدزاده جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
دست هایش تـنِ تنهایی مـن را بوسید طارق خراسانی جمعه، ۰۸ اردیبهشت ۹۶
غزلخوان علیرضا حکیم جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
همزبان عفت نظری جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
جام حقیقت ... مهران اسدپور جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
استقبال آرزو نوری جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
شمال و غرب وجودم مهناز نصیرپور جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
نظم باران حسن گائینی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
رباعی حنظله ربانی زاده جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
سر بدهم دانیال حبیبی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
فصل برداشت بهزاد سطوتی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
موی سفید مسعودرستمزاد جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
فصل من و تو حمید حسن عباسی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
صحبت از سعدی شیرازی و مَردِ هنر است طارق خراسانی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
آیات عشق اله یار خادمیان جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
معمار .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
مهرنوش علی رفیعی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
وعده گاه پانته آعسکری جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
تحفه .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
به عشقِ حضرتِ دوست ... مهران اسدپور جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
راحت عشق اله یار خادمیان جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
این روزها ابوالحسن انصاری(الف.رها) جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
سَر وسجده سلیمان حسنی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
بزرگ خانه حنظله ربانی زاده جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
نیشکر می خواهم طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
خانه خراب تو سیدعلمدارابوطالبی نژاد جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
سه تار حسن گائینی جمعه، ۰۱ اردیبهشت ۹۶
لارستان جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
سکوت مسعودرستمزاد جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
بانگ الالهی اله یار خادمیان جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
ناخواسته... مينا اميني جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
مثل ِ پدر بود طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
خدا را شکر مولایم علی شد سیدعلی مجیدی جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
0022 مهدی رفوگر جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
اعتکاف صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
آونگ آب حسن گائینی جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
گرد باد وحشت اله یار خادمیان جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
سی و نه مهدی صادقی مود جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
غرور ِ بی صدا طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
کفش هایم برای تو فرزادامین اجلاسی جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
نیستان پانته آعسکری جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶
سیزده ، هم رفت ... مهران اسدپور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
تنهایی .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
«فصل سرد» حمزه بنی سعید(رهرو) جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
تولد بهار زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
می شکنند عفت نظری جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
عشقِِ پُر فر ّ و بها اله یار خادمیان جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
لبخند زندگی من مهناز نصیرپور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
پیش کش ات باد قاسم پیرنظر جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
شب بارانی معصومه عرفانی جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
گریهٔ غزل ... مهران اسدپور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
Entezar-e-Asheghane جلال پورسلیمانی جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
بی فایده .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
غزل ِ آمدنت طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
ساعت از یک گذشته ولی من ... سمانه تیموریان جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
خواب بهشت جلال پورسلیمانی جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
کینه چه کردی اله یار خادمیان جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
بوی آب حسن گائینی جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
جهانم اقیانوس شده است مهناز نصیرپور جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
معیارِ جمال مهدی صادقی مود جمعه، ۱۸ فروردین ۹۶
انا لله و انا الیه راجعون معصومه عرفانی جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
داغ قوجاقی زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
عشق جاویدان مسعودرستمزاد جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
شورا علیرضا حکیم جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
نیرنگ عفت نظری جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
نفسم مهدی صادقی مود جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
آرمان شهر تو اله یار خادمیان جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
شکایت مجید مصطفوی (ماجد) جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
آثار .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
امشب تو می آیی طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
0019 مهدی رفوگر جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
آینه... مهران اسدپور جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
کیمیای مهر .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
اهل مسجد .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
یار مسعودرستمزاد جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
صبح و شب باران ببارد سیزده محمدجوادمنوچهری جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
دنج علی رفیعی جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
قهر و قمار طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
حکم پدر داشت طارق خراسانی جمعه، ۱۱ فروردین ۹۶
ای بهار ! حنظله ربانی زاده شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
عشق بی رقم اله یار خادمیان شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
یاسی که سپید است و زلال است ... رضا محمدصالحی شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
دعای منظوم تحویل سال (و اضافات!) عباس خوش عمل کاشانی شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
دیگری زینب روزبهانی فر شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
حرمت مادر... مهران اسدپور شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
آفرودیت حسن گائینی شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
بیا امشب به مهمانی طلعت خیاط پیشه شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
0018 مهدی رفوگر شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
از تو گفتم مهناز نصیرپور شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
به نام تو همه ى لحظه ها مبارك باد غزل آرامش شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
مرگ مولف* بنیامین پورحسن شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
بهار۲ عفت نظری شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
فاخته حامد علی بیگی شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
پریسکه زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
دسته گلها عفت نظری شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
آدم و حوا مسعودرستمزاد شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
اشعار ِ لال ِ لال طلعت خیاط پیشه شنبه، ۰۵ فروردین ۹۶
کاش می شد که تو با خنده تبانی بونی... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
0017 مهدی رفوگر جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
تسبیح طلای گل طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
نو بهاران جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
سفیر عشق بمناسبت 22 اسفند روز شهید محمدرضا جعفری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
بهار .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
چشمهایم ماهک تیموری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
سنگ صبور... مهران اسدپور جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
ایین و ایینه ها قسمت نهم اله یار خادمیان جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
مبارک بهار جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
بهار 96 پیشاپیش مبارک صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
مرا به لطف کدامین سکوت میخوانی عادل دانشی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
سرخىِ معطرِ محمدى غزل آرامش جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
جان فدایت نازنین پروینِ من طارق خراسانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
گوزن دروغگو اشکان ملک پور جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
تماس آرزو نوری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
دل رها کن از ریا طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
طغیان غزل طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
سفر خاک حسن گائینی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
نشان بهار محسن افشارنادری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
پرنده زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
ناهيد آسمان‌ اساطير محمدحسین پژوهنده جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
گره ها عفت نظری جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
امنیت علی رفیعی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
افتاده تربیا قاسم پیرنظر جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
خودت را به باد سپردی مهناز نصیرپور جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
زنجیر جنون.... عباس خوش عمل کاشانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
این اصل ماجرا نیست ... علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
به شِکَر خنده، بگشا آن دهان را طارق خراسانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
اهل کجایم؟ جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۷ اسفند ۹۵
گیسوان مخمل شب ماهک تیموری جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
قاب عکس تو مهدی صادقی مود جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
جهرم جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
یاس زرد اشکان ملک پور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
کهکشان ِ عشق طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
شناخت .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
سیاه لشکر محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
سه...دو...یک(مانیفست) بنیامین پورحسن جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
شاخ و برگ واژه ها مهناز نصیرپور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
فصلِ عیسی نَفَس پانته آعسکری جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
کوچه خیال زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
مرغک معصومه عرفانی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
قوز بالا قوز مهدی صادقی مود جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
تنهایی طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
دنیا ۱ علیرضا حکیم جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
دلی که عشق نداند کجا دگرگون است؟ طارق خراسانی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
طرح عاشورایی سید محمد حسین شرافت مولا جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
بهار مهناز نصیرپور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
مسافر جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
« نقشِ فریب » مهران اسدپور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
وروجک حسن گائینی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
همسفره ی باران رضا محمدصالحی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
پله عشق زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
انقلاب سرد سمانه تیموریان جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
وقت طلوع توست عادل دانشی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
حریر نگاه ماهک تیموری جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
ناهيد آسمان‌ اساطير محمدحسین پژوهنده جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
شاهد .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
بذر جنون عفت نظری جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
عشق اهورایی طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
بدون تو هستی وجودی نداشت اله یار خادمیان جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
همراهی باران ... محمد شیرین زاده جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
قاصد بهار طلعت خیاط پیشه جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
بامن ... فرزادامین اجلاسی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
یوم النسوان علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۰ اسفند ۹۵
حج مطلوب اسماعیل علیخانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
مهر و وفا .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
هر اناالحق زدنی را نبود پاداشی طارق خراسانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
خبر جلال پورسلیمانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
نگاه آرزو نوری جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
بهار ... رضا محمدصالحی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
برای خود عدد بودم طارق خراسانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
بهار آرزو نوری جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
گل یاس اشکان ملک پور جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
رنگ ها حسن گائینی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
عطر باران ماهک تیموری جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
هوایت زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
... و نگفتی که : چرا ؟ علیرضا آیت اللهی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
عشقم عشق کودک نیست اله یار خادمیان جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
همت .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
سقف شعر زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
باور سبز زمين غزل آرامش جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
ضریح ناپیدا صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
دیو ستم طریق خطرناک می رود طارق خراسانی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
مادر خون خدا اله یار خادمیان جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
شب چراغ ِ عترت طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
سیاهی شب زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
و دلِ تنگ است ماهک تیموری جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
از مار هم نشد که عصا در بیاوری... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
مثل بوف کور طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
بی خانمان فرزادامین اجلاسی جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
چراغ راه علیرضا حکیم جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
دیوان شمس _ غزل 15 مهدی رفوگر جمعه، ۱۳ اسفند ۹۵
حرف .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
حرف .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
سخت است باورش طارق خراسانی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
ای ایران شکوه جهان سید محمد حسین میران جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
نمازِ کودکانه علیرضا قاسمی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
عشق به خدا سیدعلی مجیدی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
قاب عکس آرزو نوری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
شال رویایت مهناز نصیرپور جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
فصل باران است و بارانی نمی بارد چرا!؟ محمدجوادمنوچهری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
مثنوی رود و سنگ طارق خراسانی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
صلح... تابنده حیدری بافقی(ارغوان) جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
نخله ی گلشن فرهنگ آگاه_ بختیار بختیاری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
سادگی سعیدخزایی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
ترازِ منفی فرزادامین اجلاسی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
رسم عشق جلال پورسلیمانی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
وعده فصل لبت ماهک تیموری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
روزی از نو سیدعلی مجیدی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
فقط در آب راکد عکسِ نابِ ماه می افتد... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
تولٌدِ بد موقع وغافلگیرانه ی من ! علیرضا آیت اللهی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
تنهایی آرزو نوری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
عشقولانه محمدحسین پژوهنده جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
برایت شعر می بافم ماهک تیموری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
دستم رها مکن، که ز پا اوفتاده ام طارق خراسانی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
بی مانند فرزادامین اجلاسی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
دلقک حسن گائینی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
به پایان می رسد این روزهای بی قراری هم... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
تبر زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
نوباوه شعرم بهناز علی زاده جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
عشقم عشق کودک نیست اله یار خادمیان جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
بهای عشق طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۶ اسفند ۹۵
مادر سیدعلی مجیدی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
پلک ماه زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
سه‌گانی «حسِ بعد از خواندنِ شعرِ فروغ» صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
شامِ غمانِ عاشقان، بی تو سَحَر نمی شود طارق خراسانی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
پایکوبی بهاره سلطاني جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
ای دوست محمدعلی ساکی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
حرف حق .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
زمین خوردی ندارد هیچ کس حتی هوایت را... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
راز و آز حسن گائینی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
حیله های سراب ... مهران اسدپور جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
كليد دار نور... غزل آرامش جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
یک پست از آن دنیا علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
به تو مرتکبم ماهک تیموری جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
مجال انسانیت... مهران اسدپور جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
شاعران پاک علیرضا حکیم جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
شعلهء گیسویء یار جلال پورسلیمانی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
مترسک فرزادامین اجلاسی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
گرگ نما اشکان ملک پور جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
در وصف حضرت مهدی عج حامد علی بیگی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
از عرش تا به فرش تو را زیر می کشد محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
سیب لب هایت سرخ طارق خراسانی جمعه، ۲۹ بهمن ۹۵
کودک درون فاطمه اکرمی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
ققنوس اشکان ملک پور جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
سه گانه بیابان آرزو نوری جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
حسرت لب ماه زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
مرگ انسانیت ... مهران اسدپور جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
شبیهِ دستِ گرفتارِ در حنا مانده... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
سر خورده ها و معرکه ی حزب باد ها... محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
کیمیا محمدرضا جعفری جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
ایین و ایینه ها قسمت هفتم اله یار خادمیان جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
زنگ بهاره سلطاني جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
0007 مهدی رفوگر جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
هی بلا پشت بلا ،گریه ی بی نبض سحر محمدجوادمنوچهری جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
یلدا 2 فرزادامین اجلاسی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
مروارید حامد علی بیگی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
یک تلنگر مستحب در مکروه ! علیرضا آیت اللهی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
رسوای عشق ... مهران اسدپور جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
بسته ی فرهنگ .. جواد مهدی پور جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
هبوط حامد علی بیگی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
دمساز ابوالحسن انصاری(الف.رها) جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
روح اشک بوسه ها طارق خراسانی جمعه، ۲۲ بهمن ۹۵
مسیر خوشبختی علیرضا قاسمی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
حریص حسن گائینی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
در اوج، نخستين آواز غزل آرامش جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
اینگونه آمدم زهره خسروی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
وصل جانان ... مهران اسدپور جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
هوا سرد است و مردم سرد ومن بدجور دلسردم محمدجوادمنوچهری جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
ژاکت آرزو نوری جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
ارکان عروض اله یار خادمیان جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
تا قلب آتشگاهِ خورشید طارق خراسانی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
0004 مهدی رفوگر جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
رودخانه ی شعر حامد علی بیگی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
ونشستم بنویسم محمدجوادمنوچهری جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
غرق می شوم بهاره سلطاني جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
کابوس فرزادامین اجلاسی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
باران زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
دام بلا ... جواد مهدی پور جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
شهرزاد اشکان ملک پور جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
مرگ میلاد شریفی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
طنزِ جدی صدیقه (نسیم ) محمدجانی جمعه، ۱۵ بهمن ۹۵
چرا از آسمان نازل نشد باران سمانه تیموریان شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
رد پا بهزاد گرانمایه طائر شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
شاه راه غزل ... مهران اسدپور شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
سه پریسکه زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
آتش نشان، آتش نشان، آتش نشانم طارق خراسانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
آنجا مرو که شعر تو در کار دشمن است طارق خراسانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
در اغوشم بکش ای عشق اله یار خادمیان شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
خیالت را می بافم ماهک تیموری شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
سکوت آرزو نوری شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
آوار غم آرزو محمدزاده شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
سوختن حتی برای جان دشمن خوب نیست! علی اصغر اقتداری شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
وداع... مهران اسدپور شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
قصه ی درد علیرضا حکیم شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
عطسه ی قبل سفر سوگند صفا شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
اتاق آبی حامد علی بیگی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
باید و نیست ... مهران اسدپور شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
باد غفلت .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
روحِ باران است کدبانوی او طارق خراسانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
گردنه حیران عسل رادمنش شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
آوار مينا اميني شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
بیقرار نسرين سادات غضنفري شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
کوه را باید به دوشِ عشق بُرد طارق خراسانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
معجزه قرن بهاره سلطاني شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
گذرگاه افسوس جلال پورسلیمانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
سقوط بهاره سلطاني شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
مرغانِ سحر سقفِ قفس را بشکستند طارق خراسانی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
عرصه همت .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
دسته های پرستو فرهاد آه مند شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
قاصدک محمدجوادمنوچهری شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
غریق رحمت حامد علی بیگی شنبه، ۰۹ بهمن ۹۵
الفبا آرزو نوری شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
بهشت خاطر من ابوالحسن انصاری(الف.رها) شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
بهشت خاطر من ابوالحسن انصاری(الف.رها) شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
الفبا آرزو نوری شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
وادی عشق... مهران اسدپور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
لِه شد آخر، زیرِ پای زاهدان انگور ها طارق خراسانی شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
سکوت شب ماهک تیموری شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
صلیب عشق .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
سال‌های عمر من اشکان ملک پور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
گفتارِدرهمِ عشق سلیمان حسنی شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
شعر پاک ... مهران اسدپور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
دخترانِ شهرما از دَرد پَرپَر می زنند طارق خراسانی شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
باور احسان ظاهری شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
شُکوهِ «غزل» ... مهران اسدپور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
گفتم :حدیث عشقی، فرمود: می پرستی طارق خراسانی شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
غزه در آتش علیرضا حکیم شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
یاکریمِ یاد تو مهناز نصیرپور شنبه، ۰۲ بهمن ۹۵
البرز استوار جلال پورسلیمانی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
شعله بخاری حامد علی بیگی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
ایاخ قابی صباغ کلات جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
زندگى جز شستشو در بركه ى تكرار نيست... غزل آرامش جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
سه پریسکه زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
خرَد از عشق تمنا به ثریا می کرد طارق خراسانی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
سرخورده اشکان ملک پور جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
بی نشان حسن گائینی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
سال‌های عمر من اشکان ملک پور جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
آخرین تانگو در پاریس * بنیامین پورحسن جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
کتابخانه‌ی من اشکان ملک پور جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
شورِ غزل جلال پورسلیمانی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
دشنام .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
ها کن علی رفیعی جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
پای بست کویر اله یار خادمیان جمعه، ۰۱ بهمن ۹۵
به؛ خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان ... مهران اسدپور شنبه، ۲۵ دی ۹۵
ساقی حسن گائینی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
تو آرزو محمدزاده شنبه، ۲۵ دی ۹۵
با سلام و درودِ آزادی طارق خراسانی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
نماز صبح، درك بوسه هاى گرم خورشيد است غزل آرامش شنبه، ۲۵ دی ۹۵
راز و نیاز ... مهران اسدپور شنبه، ۲۵ دی ۹۵
دشنام .. جواد مهدی پور شنبه، ۲۵ دی ۹۵
اسرار خلقت جلال پورسلیمانی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
ناگهان بر دل من یاد حرم می آید حامد علی بیگی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
ما ضدِّ دوُ دو دستگانیم طارق خراسانی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
خواب غفلت .. جواد مهدی پور شنبه، ۲۵ دی ۹۵
گر زلیخا را هوس ویران شود می بوسمش اله یار خادمیان شنبه، ۲۵ دی ۹۵
دیگر چرا چشمان تو سارا ندارد؟ سمانه تیموریان شنبه، ۲۵ دی ۹۵
قندیل عفت نظری شنبه، ۲۵ دی ۹۵
پروانه می ریزد علیرضا حکیم شنبه، ۲۵ دی ۹۵
آوازه خوان عشق غزل آرامش شنبه، ۲۵ دی ۹۵
آسمان در سجده و خورشید در تعظیم اوست حامد علی بیگی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
خیالِ نگاهت ماهک تیموری شنبه، ۲۵ دی ۹۵
شنبه، ۲۵ دی ۹۵
باید برای مردن این زن دعا کنم!???? سوگند صفا شنبه، ۲۵ دی ۹۵
فراسوی خیال جلال پورسلیمانی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
فراسوی خیال جلال پورسلیمانی شنبه، ۲۵ دی ۹۵
بغلم کن آرزو محمدزاده شنبه، ۲۵ دی ۹۵
دارم دل میکنم از این خریت های پی در پی...! سوگند صفا دوشنبه، ۲۰ دی ۹۵
میثاق پانته آعسکری یکشنبه، ۱۹ دی ۹۵
هراسانم .. جواد مهدی پور شنبه، ۱۸ دی ۹۵
آدم برفی آرزو نوری شنبه، ۱۸ دی ۹۵
شنبه، ۱۸ دی ۹۵
باز لبخند بزن ، قهوه شِکر می خواهد طارق خراسانی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
گوش و چشمت با تو نیست اله یار خادمیان شنبه، ۱۸ دی ۹۵
قطع و وصل حامد علی بیگی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
فهمید دل قاسم پیرنظر شنبه، ۱۸ دی ۹۵
مرده روحم زنده با دم مسیحا میشوم لیلا نقشبندی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
شب و سکوت و مناجات محمدحسین پژوهنده شنبه، ۱۸ دی ۹۵
کمدی انسانی حسن گائینی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
فال من ماهک تیموری شنبه، ۱۸ دی ۹۵
پیچ خطر خیز اله یار خادمیان شنبه، ۱۸ دی ۹۵
زمستان چقدرمظلوم است! زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
غواص های دلاور علی اصغر اقتداری شنبه، ۱۸ دی ۹۵
گلِ پَرپَری گفت با بلبلی طارق خراسانی شنبه، ۱۸ دی ۹۵
اثیری حسن گائینی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
به صِرف قـدرت آدم می شود شیـــطان پرواری ابراهیم حاج محمّدی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
سکوت علی رفیعی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
خفاش ها... حامد علی بیگی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
یاد مادر فاطمه اکرمی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
من عاشق توهستم واین عشق عارنیست سیدعلمدارابوطالبی نژاد یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
هراسانم .. جواد مهدی پور یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
آدم برفی آرزو نوری یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
فهمید دل قاسم پیرنظر یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
درست مثل من حامد علی بیگی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
گوش و چشمت با تو نیست اله یار خادمیان یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
باز لبخند بزن ، قهوه شِکر می خواهد طارق خراسانی یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
یکشنبه، ۱۲ دی ۹۵
میلاد رسول رستگاری صدیقه (نسیم ) محمدجانی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
ای پادشه خوبان طارق خراسانی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
گل خنده علیرضا حکیم شنبه، ۰۴ دی ۹۵
صلای عشق طلعت خیاط پیشه شنبه، ۰۴ دی ۹۵
آئین عاشقی طارق خراسانی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
آزادی حلب محمدعلی ساکی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
شنبه، ۰۴ دی ۹۵
دیدار آرزو نوری شنبه، ۰۴ دی ۹۵
سایه ی تو .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۴ دی ۹۵
دل انار زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
پس فرستادی قاسم پیرنظر شنبه، ۰۴ دی ۹۵
موج سرما مينا اميني شنبه، ۰۴ دی ۹۵
شب یلدایی اله یار خادمیان شنبه، ۰۴ دی ۹۵
یلدا علیرضا حکیم شنبه، ۰۴ دی ۹۵
کنعان حسن گائینی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
قفسِ دنیا سلیمان حسنی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
میوه ی دانش .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۴ دی ۹۵
بسته ی فرهنگ .. جواد مهدی پور شنبه، ۰۴ دی ۹۵
به ناتوان تو مَبَر دستِ زور ، آگه باش طارق خراسانی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
غزل سرخ اله یار خادمیان شنبه، ۰۴ دی ۹۵
می خواهم فراموشت کنم زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۰۴ دی ۹۵
شاخه های قنوت زهرانادری بالسین شریف آبادی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
تو را ندیده به دیده، به چشمِ جان همه دیدم طارق خراسانی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
کوبانی علیرضا حکیم شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
ساقه شکسته حسن گائینی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
چند سپید کوتاه حامد علی بیگی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
سویدای هوس .. جواد مهدی پور شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
درخت و خورشید پانته آعسکری شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
خندۀ سنگ صدیقه (نسیم ) محمدجانی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
به مناسبت میلاد پادشاه شعر و ادب طارق خراسانی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
تصمیم آرزو نوری شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
صید حسن گائینی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
حضرت فاجعه سمانه تیموریان شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
یوسفِ عشق سلیمان حسنی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
دوستت دارم غزل آرامش شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
رسولى به نام معجزه غزل آرامش شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
آفت پاییزدمان.... عباس خوش عمل کاشانی شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
وضوی عشق .. جواد مهدی پور شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
به نازت چه نیازی اله یار خادمیان شنبه، ۲۷ آذر ۹۵
هفت جوش حسن گائینی جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
دست برکه زهرانادری بالسین شریف آبادی جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
چهارراه قصر آرزو نوری جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
باز باران ماهک تیموری جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
صمیمی علیرضا حکیم جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
هیاهوی نفس طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
لقمه ی چرب .. جواد مهدی پور جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
گل باران غزل آرامش جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
ای کاش که این خانه به میخانه دری داشت حامد علی بیگی جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
انعکاسِ بی هراس پانته آعسکری جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
رقص ِ سر افشانی طلعت خیاط پیشه جمعه، ۱۹ آذر ۹۵
شعر عروس و بی عروض اله یار خادمیان شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
زير باران غزل آرامش شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
آن روزواقعه آرزوحاجی خانی شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
"کوچه بار پاییز!" سید جواد جزایری شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
چشم هایت ستاره ی باران طارق خراسانی شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
قهوه چشمانت ماهک تیموری شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
بغض ِ محرم طلعت خیاط پیشه شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
فتنه ی پاییز علیرضا حکیم شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
پناهگاه آرزو نوری شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
حج ِ شعور طلعت خیاط پیشه شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
به عنکبوتِ نیازش، مبر دلی طارق طارق خراسانی شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
آهسته قدم بردار سمانه تیموریان شنبه، ۱۳ آذر ۹۵
ماه من ... (۴) عباس حسن زاده جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
کاری ندارد شاعری کردن سمانه تیموریان جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
به لهجه ي شيرين بنیامین پورحسن جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
شبستان تمنا پانته آعسکری جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
راز فریبایی علیرضا حکیم جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
دلِ خوش نیست سلیمان حسنی جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
زيباترين افسانه غزل آرامش جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
گرداب آرامش غزل آرامش جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
قدمگاه غزل آرامش جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
گرداب آرامش غزل آرامش جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
آغوشم پر از بوی تنهایی ست ماهک تیموری جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
فصل استجابت طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
داستان عاشقی ما محمدحسین پژوهنده جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
جمعه، ۰۵ آذر ۹۵
به کودکم بنیامین پورحسن جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
بیاور جام شادی را طارق خراسانی جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
شبيخون غزل آرامش جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
هرگز علیرضا حکیم جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
در وطن خویش غریب اله یار خادمیان جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
⭕▪ حسن گائینی جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
خر و پف آرزو نوری جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
شب نخلستان محمدحسین پژوهنده جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
دل من تنگ كه شد... غزل آرامش جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
آنسوی دلتنگی ماهک تیموری جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
باید به آسمان نگاهت سفر کنم طارق خراسانی جمعه، ۲۸ آبان ۹۵
بوى باران غزل آرامش شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
فصل یخ پانته آعسکری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
توفیق های اجباری حمیدرضانادری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
سفرت به خیر ئ خرم اله یار خادمیان شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
موش ها بنیامین پورحسن شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
سالار عشق محمدحسین پژوهنده شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
دلهاى بزرگ، بيصدا مى شكند... غزل آرامش شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
گرگ عفت نظری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
راز سبز .. جواد مهدی پور شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
پلک هایم برای خواب خیره اند ماهک تیموری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
بر سر مرا که سایه دستت هماره باد طارق خراسانی شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
افلاكيان تنهاى تنهايند... غزل آرامش شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
برگرد ماهک تیموری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
دیده ی خونبار طلعت خیاط پیشه شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
می افتد عفت نظری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
نشانه آرزو نوری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
گزارش تلخ اله یار خادمیان شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
برگ عفت نظری شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
غریزه حسن گائینی شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
عقل و عشق سیدعلمدارابوطالبی نژاد شنبه، ۲۲ آبان ۹۵
حرف مردم معصومه عبدالهی شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
نه دل،که حال مرا،هیچ کس نمی فهمد سیدعلمدارابوطالبی نژاد شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
قیصر محمدعلی ساکی شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
لاف حسن گائینی شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
بعد از تو سید جواد جزایری شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
بغض باران زده ام ماهک تیموری شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
با گوشه ی چشمت مده بر باد سپاهم! معصومه بیرانوند شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
زیرِ باران رو اگر داری هوای بوسه ام طارق خراسانی شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
پیامِ قیامِ زینب(س) غلامرضا مهدوی شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
اغیین و ایینه ها قسمت ششم اله یار خادمیان شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
قناری غمگین ابوالحسن انصاری(الف.رها) شنبه، ۱۵ آبان ۹۵
باران دوباره عطر تو را جار میزند سمانه تیموریان شنبه، ۰۸ آبان ۹۵
زاده عشق ها آرزوحاجی خانی جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
شیشه ی سر بسته .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
شهر تاریک مينا اميني جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
به غزل قسم بمیرم طلعت خیاط پیشه جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
بیکرانه حسن گائینی جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
وسعت انار سید جواد جزایری جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
شیشه ی سر بسته .. جواد مهدی پور جمعه، ۰۷ آبان ۹۵
نکته ... عباس خوش عمل کاشانی یکشنبه، ۰۲ آبان ۹۵
سنگ اگر حمله کند شیشه فرو می ریزد اله یار خادمیان شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
عشق را باید به کِلکِ سر ، نوشت طارق خراسانی شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
کربلا صباغ کلات شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
آفتاب علیرضا حکیم شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
ماه من ... عباس حسن زاده شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
بغض نجیب ماهک تیموری شنبه، ۰۱ آبان ۹۵
خورشید که بر روی زمین خم شده باشد رضا محمدصالحی سه شنبه، ۲۷ مهر ۹۵