قابل توجه کاربران عزیز: امکان تهیه کتاب PDF از اشعار کاربران فراهم شد

ناحیه کاربری

 • ایمیل:

 • رمز عبور:

عضویتبازیابی رمز

حاضرین در سایت
متولدین امروز
آخرین مطالب
آخرين اشعار
 • خوانش: 3 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سقوط از پله های عرش،(اقیانوس_دریا_حوض!!!) تصور داشتم هرچیز را در عشق الا حوض   به قلابی که ...

ادامه شعر ... • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  همیشه تو! بی بدیل منی وقتی از بی رحمی  باد بر شاخ پژمرد درختی، می شکنی! همه ی ابرها ...

ادامه شعر ... • خوانش: 4 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به وصال روی ماهت سفری روم نهانی
متحیرم از اینکه تو چگونه دل ستانی
.
چو رسم به ک ...

ادامه شعر ... • خوانش: 3 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#پایتخت گویند چهار میلیارد سال پیش
که خبری نبود،زماهواره و دیش آفریدگار هستی
زمی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سحرگاهانِ عشقِ من! تو در عمقِ کدامین سایه پنهانی؟ چرا دیگر خبر از رویش و گرمی خورشیدم نمی آری؟ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 4 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    عشق آموخت به من دیدن زیبایی ها دیدن چشم تو و راز فریبایی ها تو نگه کردی و دل عقده گش ...

ادامه شعر ... • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مجنونم و دنبال خودم می گردم ردم به در خانه ی تو آوردم   وقتی که خودم پیش تو پیدا بکنم می ...

ادامه شعر ... • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دست می سایم بر پرچین شمشادها
پل عابر
کهنه
شکسته
فرسوده است
تندیس ...

ادامه شعر ... • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامهرویِ تو طعنه می زند بر رخِ ماهِ آسمان
روح شود اسیر آن چشم سیاه‌ و اَبروان

ادامه شعر ... • خوانش: 12 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#تک_بیت من ماندم و چشم تر و احساس خریت ای بر پدر عشق و همین بی پدری ها.. #سوگند_صفا✒️ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غرق آغوش خیابان خودم میخندم
تب توفانی یک موج جنون آمیزم
درد من درد بزرگی که خودم میخاه ...

ادامه شعر ... • خوانش: 7 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با این همه وعده ی دروغت چه کنم با خامی دوران بلوغت چه کنم   ای شیفته ی سکوت خواب آور شب ...

ادامه شعر ... • خوانش: 10 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غریب
بی نشان
پناه جوی
هوس را فراخوان می شود
شاید
شاید به آتش گناه ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آفتاب پشت کوه
مه پشت ابر ماند
بیهوده
ناشاد
خنج بر زمین می زنی
گنج ...

ادامه شعر ... • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چرا بجای بود... کسی نبود؟ از لباسم...
رنگ و رو رفته بود
و هیچ نمی‌دانست  ساحل چیست< ...

ادامه شعر ... • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.
پیدا بُوَد  تقدیـر من فریـاد و تکبیرم از او
مبهوت و حیران شد دلم افکار و تدبیرم از ا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اعضای جوخه اعدام فهمیده اند آفتابگردان گناهی ندارد با اینکه آنجا بر سینه کش دیوار ایستاد ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  کاش ! زمان یائسه بود تو! می ماندی در همان شمایل صبح بلوغ ملوس وسرو گون همه چمان ...

ادامه شعر ... • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

برگِ تری نمانده بر،  شاخِ شکسته در خزان
خشک نمی شود چرا، برگِ دو چشمِ عاشقان               ...

ادامه شعر ... • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

.
یار گلگون صورتم رویت مگردان سروِناز
ساقیا  می را  بیاور  مطربا  چنگی  نواز
.< ...

ادامه شعر ... • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


بهترینم،سینه‌ای‌ازعشق،سرشارم‌بده 
مرهمی بهرِ دلِ بیتاب و بیمــارم بده 
آشنایی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 8 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آتشفشانم کرده ای با گرمی غنجت اندازه می گیری تبم را با دماسنجت   با اینکه از بر می کنم دیوا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 8 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 ساکنان عرش   باز امشب ناگهان، حالم دگرگون گشته است قلبِ من درسینه امشب زار وخارون گشته است ...

ادامه شعر ... • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


من
تمام "تو" را
لابلای 
سطرهای
سپید شعرم،
پُشت 
تم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سید حسن عزیز ما گفت
با تیغ زبان قبیله ای را
برپا بکنید با کلک ها
هر حقه و یا که ...

ادامه شعر ... • خوانش: 3 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از یمن تا به حجاز آمدم  اما ،تونبودی               بادل و دیده ی باز آمدم اما تو نبودی از کویر ...

ادامه شعر ... • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

شاهین بخت
گرسنه
سردرگم
مبهوت
بر شانه کرکس نشست
کام مردارخواران شا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دلم چه ساده گرفتار بند و دام تو شد ببین چگونه دلم خام یک کلام تو شد   بسی شکفته در این لاله ...

ادامه شعر ... • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وقتی تمام نگاه ها به سمت من است خیالت راحت، کسی  به دکمه های بازِ آغوش تو شک نخ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 6 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    چون پروانه مُردن   منی برخاست از قاب وجودم تلنگُر زد به من های حسـودم   بنا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تقصیر کسی نبود...
در نیشخند ماه 
تندیس خورشید برق می‌زد و جنون
و من لای پیراهنم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 11 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سرمه چشم می شود
زیبا
شفا بخش
معطر
گرد قدم های رنجیده تو
بر طبل هی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نه پیامبری مدفون در غار رسالت
نه سیاست پیشه ای غرق در دروغ های خویش
نه عاشقی سخت همباز ...

ادامه شعر ... • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رسید از راه میلاد محمّد
دل ویران شد آباد محمّد تمام غصّه ها از من پریدند
شدم آرام ب ...

ادامه شعر ... • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اگر  چـــه آتشـــیـن  تـــر اســـت  آه مستمند ها
بـــه  بـاد  مــــی رود  فقــط  کـــلاه  مست ...

ادامه شعر ... • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

   چقدر سومنات  فرو ریخت  از تبسّمت! زبده ی جان روز  بود میانه ی همه ی شب شعله  به فر ...

ادامه شعر ... • خوانش: 11 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


زِچشــم‌هایِ غمبارم‌آه‌می‌ریزد 
زِ رو عَرَق‌زِشــرمِ گــناه‌می‌ریزد 
بُوَدزیاد ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

می نویسم پاییز غم دوری تو از شاخه ی شب می ریزد...   مهناز نصیرپور   ...

ادامه شعر ... • خوانش: 8 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دل شکسته ام،پرستار می خواهد
ذهن خسته ام،سیگار می خواهد آن یار از یاد نرفته
با یاد م ...

ادامه شعر ... • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی   دل میان سینه   بی دلبر نمی گیرد قرار دانه ی اسپند در مجمر  نمی گیرد قرار   ...

ادامه شعر ... • خوانش: 24 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  پيرم و بسته به عشقت ، به جواني سوگند    شک ندارم  که  جوانم بکنی با لبخند   تابه سيماي تو ...

ادامه شعر ... • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

فقط ، آیه، آیه ، نگاه تو بود برظهرشرف " آن صولت سرخی  سر آمد" به تلاوتت ! جان ، دخیل می ...

ادامه شعر ... • خوانش: 37 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

درویشی نشست،کنج مسجدی
سخن ایراد نمود،کاملا جدی به محفل قضات اقلیم نوشت
نخواهید رفت، ...

ادامه شعر ... • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

تو از نسل بلوط با وقاری
نجابت از مرام ایل داری از آن سربند و تن پوش تو دانم
که با م ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

من قرین دیو و سرِ گمراهانم
برای فلسفیدن...
نواقصت را صرف بیماری خود می کنم!
که ...

ادامه شعر ... • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

لب مرکزِ پخشِ عمده ی آبنبات اطرافِ دهن عمده فروشِ شکلات با اینهمه پرخوری و ناپرهیزی قندم نر ...

ادامه شعر ... • خوانش: 101 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 16
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                            (( به نام خدا ))           ندیده سنگِ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به دندان می‌فشارم پیراهن‌ات را و دستهایم بالا می‌رود تسلیم. کوشیدم تکه‌هایی از تو ...

ادامه شعر ... • خوانش: 74 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشقان را گذر سرِ دار است دلبران را به دلبری، کار است چون نگارم  نباشدش رحمی  زین سبب کارِ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با چشمانت می بوید
با چشمانت می سوزد 
با چشمانت می گریزد
با چشمانت می گرید    ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

اینجا،
روی تمام نیمکت های این شهر
کنار 
تنهایی تمام لحظه هایم
جای تمام ن ...

ادامه شعر ... • خوانش: 30 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بیاور اسب نوزین کهر را
قطار نقره آجین پدر را بگو تا آفتاب،امیدواری
دهد سوغات،او نسل ...

ادامه شعر ... • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 12
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


حرف‌هادرسـینه‌دارم‌یارمی‌فهمدفقط
رازِمارامَحــــرمِ‌اســـــــرارمی‌فهمدفقط
آن‌ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 30 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


پاییز
تمنای دلِ تنگِ من است
که زِ دوری تو ای عشق بسی محزون است...   آ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آب ما نبود که به سرما فسرده شد
آه بود که به اشکی چکیده در آب   ✍ح_رزاس
▫آه سرد_۹ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

دیدم که عشق،  قسمت هر آدمی نبود این جانِ جان به جانِ تو چیزِ کمی نبود یادم نمی رود به دل من چه ...

ادامه شعر ... • خوانش: 40 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  بر فراز كوه صبورى رو به راههاى مه آلود عابر هميشه غريبم بين روزهاى موازى   نى نب ...

ادامه شعر ... • خوانش: 62 مرتبه
 • سپاس: 9
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی   راز های بر ملا   در سینه دارد آینه از تو عکس بی ریا در سینه دارد آینه   ...

ادامه شعر ... • خوانش: 55 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 کی شود رحمت باران به بیابان برسد  دشت، پرلاله شود سبزه به دامان برسد   شودآیا سحری ، صبحدمی ، ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بیا برگردیم
به قرارهای عاشقانه قبل از اینکه سقفی
بالای سرمان باشد
یا قبض های ...

ادامه شعر ...انتشار ویژه

آمار سایت

کانال تلگرام شعرپاک