قابل توجه کاربران عزیز: امکان تهیه کتاب PDF از اشعار کاربران فراهم شد

ناحیه کاربری

 • ایمیل:

 • رمز عبور:

عضویتبازیابی رمز

حاضرین در سایت
متولدین امروز

سخن دل

 

آخرین مطالب
آخرين اشعار
 • خوانش: 10 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ساعتِ پنجِ عصر تنهایی، سالنِ سینمای شیرودی می نشینم کنارِ خاطره ات، چیپس با طعم ماهیِ دودی آخر ...

ادامه شعر ... • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عشق یک حادثه ی بالایی 
هدیه بر هر چه دل دریایی کاش تا حال  مرا  دریابی 
کهکشانی ست ...

ادامه شعر ... • خوانش: 5 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

این روزها که ارزش انسان نقاب هاست
دنیای من نشانه ی تیر سراب هاست
.
صد بار اگر ک ...

ادامه شعر ... • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                      "بــــٰـار اِلـٰــــهـٰـا" آمـــــدم امــشـب بـــه ســـویـــت نـــا امــــی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 1 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گفت :
عشق تو
به امتحانش نمی ارزید
من به جهنم... 
مگر معیار عشق
 " ...

ادامه شعر ... • خوانش: 2 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

َشرط عشق هرچه دارم همه راازدل و جان پاک ببازم شرط اوبود که میخواست کند محرم رازم اولین شرط ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

                                                                                                  ...

ادامه شعر ... • خوانش: 17 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بنام خدا                 به حضرت قاسم (ع)             ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ماه را خاموش کن
سالهاست
روشنی شبهایم
فانوس چشمان توست #آرمیتا_مولوی. ...

ادامه شعر ... • خوانش: 26 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خون دل آنچه فهمیده دلم دردل نافهم نگنجد خون دل خورده ام آنقدر که در وهم نگنجد  سهمم ازعشق ب ...

ادامه شعر ... • خوانش: 12 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ناگزیرم تورا مثل نفس دم و بازدم را چونان سه تارزن زخمه زدن را من در هر کدامتان زیس ...

ادامه شعر ... • خوانش: 9 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جایی برای گریه به مظلومی تو نیست؟!
    شهر مد ...

ادامه شعر ... • خوانش: 10 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


با لاتر از ذهن زمان
بر بلندای حادثه
روی شستت
نشسته باز یقین
درقا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 36 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خضرِ ره ِ ما مست چو از آبِ حيات است كِلكش شكرين و سخنش شاخه نبات است فرزانه یِ فرهيخته یِ عارف ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 7
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خسته از زنی
که شبیه من است
زنی  با رژ آبی
ولهجه ی بارانی 
بلوغم را
...

ادامه شعر ... • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به نام خداوند منّان   هر چه از هجر و ره عشق کشیدیم بس است
تله بسیار شد و راه  پر از خار ...

ادامه شعر ... • خوانش: 20 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  زبان تازه  برای سرودن غزلی عنایتی کن وپرهیز کن زبی محلی نه آنقدر که فقط لایق عزیزتراست ...

ادامه شعر ... • خوانش: 11 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نه سیاه مشق های من سیاه است؛ نه سپیده های من سپید! آخر خیال من، تو را، بی رنگ می کشد!

ادامه شعر ... • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

رباعی شب را به نگاهِ تازه ای بست شهید  از روزنه ای به روز پیوست شهید  در هر چه سرود سرخ سبز ...

ادامه شعر ... • خوانش: 38 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با دل و چشم خمارت رمز و رازی داشتم
مثل مجنون دربیابان دلنوازی داشتم در میان موج های خسته ا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

  چارنعل بسیار تاختیم وقت است یورتمه برانیم تا اُتراق راهی نمانده . ...

ادامه شعر ... • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    "پـــــــــــــــدر" مـظـهـرِ ایـستادگی درد مـــا را تـسکین اســــت پـدر مــهـربــان و از ...

ادامه شعر ... • خوانش: 12 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

آهش به آتش میکشد هر بیدلِ عقیم را
هر لحظه نجوا میکند آن شاهد کریم را... تا انتها سر میکشد ...

ادامه شعر ... • خوانش: 31 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

ننگ
صفای عشق میخواهم ز دلداری که خود ننگ است
سیه بختی به رنگ مرگ،؛ که خود با خویش در ج ...

ادامه شعر ... • خوانش: 18 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود رفتم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 436 مرتبه
 • سپاس: 22
 • تعداد نظر: 47
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بهار در رَه و گل پَرپَر و دلم خون است بدون گل چه بگویم، فضای دل چون است؟ به باغبان تو بگو کرده ...

ادامه شعر ... • خوانش: 67 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 10
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

سگ گلّه که با گرگان نشیند
بدان چوپان از او خیری نبیند از این پیوند سگ با گرگ بد ذات
...

ادامه شعر ... • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه


درجهان‌ْکمرنگ‌شدغوغای‌عشق 
نیست‌دردل‌هادگرسودای‌عشق 
مردمان سَر در گریبـانِ غم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 44 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسم الله الرّحمن الرّحیم   آقای من!
سرودن از برای آمدنت کافی نیست
کاری باید کرد< ...

ادامه شعر ... • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

از مجموعه نیلوفر و از زبان معتاد در حال بهبودی در راستای دلجویی از عزیزان و یاد گذشته ها سروده شد  ...

ادامه شعر ... • خوانش: 16 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عاشق شدن به چشم تو، کاری قشنگ بود
    
        چشم تو عشق بود و شکاری قشنگ بود رفتم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 28 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

خدا وقــتی چـــشام بــارونـیــه دلـــم گــرفــته از هــمــه وجــودِ تــو بَــرام خــــدا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 12 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

«گل ... نشد» در قالب دوگاني داشت بازي، تيم ملّي، ديشب و
  ...

ادامه شعر ... • خوانش: 48 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بانوی شعر های بهاری برای من 
یعنی که از بهار، نگاری برای من 
در نیمه راه  منحنی گنبدی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 33 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

طرب دیدی اگر در طینتت دلسرد می رقصد تو هستی این که دارد در خود از خود طرد می رقصد   تهیدست ...

ادامه شعر ... • خوانش: 59 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

             "تـــــــــوبــــــــــه" امــشــب بـــــه ســــویـــــت آمـــدم
بــــــر درگ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 29 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

چشمهایم را
"کوک" می کنم
به ساعت آمدنت،
اما نکند
ساز قدم های تو
نا ...

ادامه شعر ... • خوانش: 15 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

 لبخندهای دخترکم لبخندهای دخترکم، زندگانیَ است
    ...

ادامه شعر ... • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

        بنام خدا         در وصف فخر عاشورا حضرت علی اکبر علیه السلام   ...

ادامه شعر ... • خوانش: 32 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

جای دوری نمی رود
دوست داشتنت
 حتا اگر هزار فرسنگ از آغوشت دور باشم #آرمیتا_مولوی ...

ادامه شعر ... • خوانش: 117 مرتبه
 • سپاس: 6
 • تعداد نظر: 14
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

« به نام خدا »   هر جا که سُخن بر سَرِ اَفعالِ « حَرام » است ؛ پُر بحث ترین قسمتِ آن ؛ « با ...

ادامه شعر ... • خوانش: 35 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

   این عطر توست! پیچیده در چشمان جنگل هر تناور سبز سخاوت تو را کرده به بر ، روی  د ...

ادامه شعر ... • خوانش: 23 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

با تسبیح عشق:
:
به سجده می رفت، باورِ اشک های من! ...

ادامه شعر ... • خوانش: 34 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 3
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

1- تمام شب غمت را سرفه کردم گلوی واژه هایم زخمی درد است به گوش من هیاهوی سکوتی تلخ غم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 67 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 11
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

کبوتر را نکش ای مردم آزار
که دارد لانه بر روی سپیدار اگر خونش به نامردی بریزی
کبوتر ...

ادامه شعر ... • خوانش: 53 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

یک لحظه بمان تا در غم بسته بماند
عهد من و تو باقی و نشکسته بماند در شهر نگاهم  بنشین با لب ...

ادامه شعر ... • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

نمی فهمند حالم را کبوترهای آبادی
چگونه می توان رد کرد باورهای آبادی مرا دیوانه می بینند در ...

ادامه شعر ... • خوانش: 25 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 4
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مواظب ­ام شست پای این همه آدم نرود توی چشم چپ­ ام راه که می روم از سمت راست خودم می ­پیچ ...

ادامه شعر ... • خوانش: 24 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وطنم وطن یعنی،عده ای ایستاده و عده ای هم خمن
همه بختا باز میشه توی 22بهمن وطن یعنی،صبح ...

ادامه شعر ... • خوانش: 27 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 1
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

عقربه های ساعتم را
کَندَم!
بگذار
معلول باشد
 ساعتی که
هر روز نبود ...

ادامه شعر ... • خوانش: 49 مرتبه
 • سپاس: 4
 • تعداد نظر: 7
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

غریب عشق
اگر زعشق تواین دشت بی نصیب شود
قریب عشق توتنهاشودغریب شود
پرنده هاهمه ...

ادامه شعر ... • خوانش: 14 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

گاهی از خود می پرسم 
صندلی های سه پایه از چهارپایه ...
چرا ؟
مستحکمترند!
...

ادامه شعر ... • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

#وطن
ای گربه ی فراریده از موش بیشتر
ای چشم هایت "تَر" تر از هرچه که چشم تر
ای س ...

ادامه شعر ... • خوانش: 90 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 8
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

هر دفعه که استخاره، من... تنهایی... یک آدم بی ستاره، من... تنهایی... دور از تو ردیفِ حال و روز ...

ادامه شعر ... • خوانش: 45 مرتبه
 • سپاس: 3
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

    رقصِ قو           قلبِ دریاچه ...

ادامه شعر ... • خوانش: 22 مرتبه
 • سپاس: 1
 • تعداد نظر: 2
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

وقتی تو را کم دارم: به شعر گفتن، عادت دارم! ...

ادامه شعر ... • خوانش: 19 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

زحمتکش بی ادّعا آشغال از ما، تمیزی از تو، مرد با صفا!
  ...

ادامه شعر ... • خوانش: 13 مرتبه
 • سپاس: 0
 • تعداد نظر: 0
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

مدّتی بود سرودی نسرود/ دل حیرت کیشم/ مدتی بود سرکار نبود/ غزل درویشم/ مدتی بود که ... امّا ناگاه/ آم ...

ادامه شعر ... • خوانش: 43 مرتبه
 • سپاس: 5
 • تعداد نظر: 5
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

به قرار نرسیدم
و سالهاست
بی قرارم #آرمیتا_مولوی. ...

ادامه شعر ... • خوانش: 62 مرتبه
 • سپاس: 2
 • تعداد نظر: 6
 • تعداد نقد: 0

ادامه شعر

ادامه

بسمه تعالی   می رسد این روزها بر دست دلبر نامه ام تا بخواند حرف های گرم را    در نامه ام ...

ادامه شعر ...انتشار ویژه

آمار سایت

کانال تلگرام شعرپاک